Samferdsel

Goodtech har levert nødstasjoner og andre produkter til nærmere 100 vegtunneler. Vi leverer både standardprodukter og gjør tilpasninger for å møte spesifikasjoner på hvert enkelt prosjekt. 

Goodtech har tavleverksted hvor vi prosjekterer og produserer tavler og styreskap til en rekke bransjer og formål. Vi er leverandøruavhengig og velger tavlesystem og utstyret som passer best for hvert anlegg.

Vårt servicepersonell kan bidra med montasje og terminering ute på anlegg. Vi har god kompetanse og erfaring med arbeid i tilknytting til våre produkter, noe som sikrer effektivt arbeid. Vi utfører også fiberterminering. Produktene er leveres da helt klar for sluttkontroll og igangsetting av tunnelens styresystem.

Samferdsel

Kontakt

John Fredrik Hatling

Regionsdirektør

+47 916 45 989

E-post