Operatørsystemer

Goodtech tilbyr ulike løsninger for styring, overvåking og analyse av prosesser. Ved å sette seg inn i kundenes behov og kravspesifikasjoner foreslår Goodtech en kundetilpasset systemløsning som er basert på SCADAteknologi eller en løsning som utnytter fordelen med et integrert kontrollsystem. Noen viktige parametere er kravene til testing, vedlikeholdsbehov og integrering med eksisterende systemer.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) er et system for overvåking og styring av automatiserte prosesser innen de fleste bransjer. Goodtech har lang erfaring innen spesielt industri, industriell eiendom og infrastruktur.

SCADA er et system som enkelt og kostnadseffektivt kan integreres med eksisterende kontrollsystem. SCADA presenterer og sammenstiller data fra forskjellige prosesser og applikasjoner, noe som fører til økt tilgjengelighet til informasjon og dermed bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for å effektivisere driften. Spesielt vil det bli raskere å oppdage og rette opp driftsforstyrrelser i kontrollsystemet.

Våre automasjonsingeniører har høy kompetanse innen Wonderware og har utmerkelsen ”Endorsed SI for Wonderware”, som er det høyeste nivået. Wonderware er en del av Schneider Electric og leverer SCADA løsningen ‘System Platform’.

Vi har dessuten lang erfaring med blant annet Rockwell FT View, WinCC, WinCC OA, IGSS32, Citect og iFix.