Industri 4.0

Industriell digitalisering - «den fjerde industrielle revolusjon»

Industri 4.0 og Industrial Internet of Things (IIoT) er begreper vi alle har hørt om når vi nå står ved inngangen til «den fjerde industrielle revolusjon». Industri 4.0 er navnet på det tyske prosjektet for industriell digitalisering, men begrepet er blitt en «bransjestandard». Politikere og næringsliv i den industrielle verden er samstemte om at digitalisering og ny teknologi er nøkkelen til en bærekraftig, innovativ og fremtidsrettet industri. I Norge er vi ekstra avhengig av effektivisering for å være konkurransedyktige sammenlignet med andre land.

Industriell digitalisering - «den fjerde industrielle revolusjon»

Økende digitalisering kreves for å oppnå økt produktutvikling, kortere tid til markedet og kundetilpasset småskalaproduksjon. I tillegg vil produsenten kunne følge produktet helt frem til sluttbruker og tilby nye tjenester innenfor blant annet support og vedlikehold. Ved å fokusere på robotisering og automatisering vil norsk industri bli mer konkurransedyktig, resultatet ser vi ved flere eksempler på «home-sourcing» av produksjon.

Goodtech har gjennom mange år levert prosjekter og produkter fra rekkeklemme til beslutningstaker. Gjennom leveranser til olje & gass og landbasert industri har vi medvirket til at våre kunder har fått en effektiv informasjonsflyt fra produksjon til ledelse. Gjennom vårt 24/7 operasjons senter sørger vi for at systemene leverer som de skal i hele anleggets levetid.

Våre leveranser av systemer for robotiserte produksjonslinjer, integrerte operasjoner, MES-systemer, prediktivt vedlikehold og avanserte kontrollrom er eksempler på dette.

Med fokus på sikkerhet i produksjonsmiljøet sikrer vi at produksjonssystemene er trygge, både for mennesker, maskiner og mot IT innbrudd.

Kontakt

Kjartan Holmedal

+47 918 81 681

E-post

Kontakt

Stein Gunnar Holter

+47 948 07 826

E-post

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 2093

E-post