AUTOMATISERING

Vi leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger

Automatisering

Med lang erfaring fra de fleste bransjer og systemer kan vi velge den mest optimale tekniske løsningen for kundene. Med våre innovative automasjonsløsninger får din bedrift raskere avkastning gjennom økt effektivitet og konkurranseevne.

Vi konstruerer og leverer alt fra nøkkelferdige anlegg til ombygging og modernisering av eksisterende systemer. Vi har bred erfaring med automasjon innen mange områder, alt fra gruver og stålverk, papir- og massefabrikker til signalsystemer for infrastruktur, samt logistikkløsninger, produksjon og distribusjon av kraft og varme, samt olje og gass. Vi tar selvsagt også hånd om deres behov for drift, service og support.

Innen prosjektvirksomheten er vi fabrikatuavhengige, noe som gjør at vi alltid kan levere den beste automasjonsløsningen for kundene. Vår prosjektmodell er tilpasset en aktiv deltakelse fra kundene, noe som gir økt tilgjengelighet for våre oppdragsgivere når det gjelder produksjon og vedlikehold, men også raskere avkastning på investeringen.