NO SV EN

Aksjonær­informasjon

20 største aksjonærer pr 01.06.2023

Antall aksjer  Andel %  Navn
2 750 000 9,79 Westhawk AS
2 386 966  8,50 Grieg Kapital AS
1 516 246 5,40 Gora AS
1 169 103 4,16 Tveco Newco AS
1 169 103  4,16 Staco AS
900 773  3,21 Goodtech ASA
898 321   3,20 Altea AS
830 000  2,95 Muen Invest AS
756 388   2,69 Acumulus AS
714 964 2,54 MP Pensjon PK
690 659  2,46 AS Polycorp 
629 723   2,24 Weintraub AS
500 000    1,78 JOF Invest AS
400 000  1,42 Remis AS
350 000      1,25 Part Invest AS
334 000     1,19 Jørgen Overå
320 000    1,14 Trollhaug Invest AS
300 000     1,07 Birte Buen
300 000     1,07 Skandinaviska Enskilda Banken AB
287 717        1,02 KES AS
17 203 963   61,23 Totalt 20 største aksjonærer
28 097 683   100,00 Totalt antall aksjer