NO SV EN

Styre og konsernledelse

Her kan du bli kjent med Goodtechs styre og konsernledelse

Styret i Goodtech ASA

 • Mimi Berdal

  Mimi Berdal

  Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

  Berdal (f. 1959) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2005 vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger samt undervisningsoppdrag.

  Berdal har tidligere jobbet som advokat og partner i Arntzen de Besche og har også jobbet i Nordisk Institutt for Sjørett og i TOTAL Norge. Berdal har bred styreerfaring og er styremedlem i en rekke norske børsnoterte selskaper. Hun er også leder av valgkomiteen i Borregaard ASA.

 • Åge Westbø

  Åge Westbø

  Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

  Westbø (f. 1963) er utdannet økonom fra BI/NHH og har over 35 års erfaring fra finansbransjen i Europa. Westbø var medgünder og tidligere Viseadministrende direktør i SKAGEN AS. 

  Han er i dag arbeidende styreleder i Westknight AS og Westhawk AS og utøver aktivt eierskap og rådgivning i investerte selskaper samt igjennom styreverv flere selskaper i forskjellige bransjer.

 • Benedicte W. Grieg

  Styremedlem

 • Rachid Bendriss

  Styremedlem

 • Frode Haugli

  Frode Haugli

  Styremedlem og medlem av kompensasjonsutvalget

  Haugli (f. 1960) er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet, med tilleggsutdannelse fra Henley, The Management College.

  Han har bred ledererfaring og har hatt en rekke ledende stillinger i norske og internasjonale IT-selskaper, bl.a. som CEO i Software Innovation ASA, samt General Manager for HP Norge og HP Nord-Europa. Haugli er i dag frittstående konsulent og har siden 2010 primært jobbet med styrearbeid.

 • Renate Borlaug

  Styremedlem og ansattes representant

 • Peter Strandberg

  Styremedlem og ansattes representant

Konsernledelsen i Goodtech ASA

 • Margrethe Hauge

  Margrethe Hauge

  Konsernsjef (CEO)

  Hauge (f.1971) er siviløkonom fra Universitetet i Mannheim, Tyskland og tiltrådte som konsernsjef i 2021. Hun har vært CEO i TekniskBureau AS og Regionsdirektør for Norden i MRC Global Inc. Hauge har også bred industriell ledererfaring fra havbruk, landbruk, maritim næring samt oljeservice, og har hatt ledende posisjoner i TTS Group ASA og Kverneland Group ASA.

  Hauge sitter som styremedlem i Borregaard ASA og Mesta AS, og hun er nestleder i styret og leder av revisjonsutvalget  i Salmar ASA.

 • Øyvind Osjord

  Øyvind Osjord

  Chief Financial Officer (CFO)

  Osjord (f. 1993) er utdannet siviløkonom fra University of Edinburgh og kommer fra stillingen som Chief Strategy Officer (CSO) i avfalls og gjenvinningskonsernet SAR AS hvor han var med å lede selskapets omstillingsreise og restrukturering.

  Han har bakgrunn fra private equity og som en del av investeringsteamet i HitecVision, og var deretter CFO i det industrielle investeringsselskapet Roxel Group med virksomhet innenfor samferdsel, elektro og automasjon, havbruk og pumpeteknikk.

 • Magne Reierson

  Magne Reierson

  Chief Operating Officer (COO)

  Reierson (f. 1968) er utdannet sivilingeniør i kybernetikk fra sivilingeniørutdanningen i Telemark, og har merutdannelse innenfor matematikk fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring med operasjon, salg og markedsføring innen automasjon og robotisering, blant annet fra Umoe, og senere Cronus Engineering AS som i dag er en del av Goodtech ASA.

  I Goodtech har Magne innehatt roller som leder for salg og marked, direktør for Norge, og nå som COO.

 • Erling Gresvoll Olsen

  Erling Gresvoll Olsen

  Direktør Ettermarked (CSO)

  Olsen (f.1984) har elektrobakgrunn og videreutdannelse fra BI og Høgskulen på Vestlandet (bachelor-nivå). Olsen tar for tiden en Executive Master of Business Administration på Universitet I Stavanger.

  Han ble ansatt i april 2022 som Direktør ettermarked/Chief Service Officer og kom fra stillingen som Vice President Onshore&Industry i Moreld Life-cycle (TekniskBureau AS og Karsten Moholt AS).

  Olsen har lang og variert bakgrunn fra store prosjekt-/serviceorganisasjoner på tvers av geografiske lokasjoner hvor forretningsutvikling og drift har vært sentrale arbeidsoppgaver.

 • Stefano Bardellotto

  Stefano Bardellotto

  Direktør Forretningsutvikling

  Bardellotto (f. 1983) er utdannet ingeniør og har en ingeniørgrad i Kybernetikk fra Høyskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han en MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH).

  Han har tidligere vært Partner i Oslo Finans og har både der og i tidligere posisjoner i Infima AS arbeidet med oppkjøp og transaksjoner, i det siste spesielt innenfor automasjon og industriell digitalisering.

  Bardellotto startet sin karriere som instrumentingeniør i Aker Solutions og har jobbet som prosjektleder og kalkulatør både hos Endress+Hauser og i Kværner.

 • Johan Håkansson

  Johan Håkansson

  Direktør Forretningsutvikling Sverige