NO SV EN

Bærekraft

I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom vår kjernevirksomhet.

I vårt arbeid med å bidra til et mer bærekraftig samfunn bygger vi på FNs bærekraftsmål. De bærekraftsmålene som er mest aktuelle for Goodtechs virksomhet er knyttet til rent vann, ren energi, industri, innovasjon og infrastruktur, og stoppe klimaendringene.

Goodtech bidrar til å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning. Dette gjelder for eksempel store energikonsumenter i industrien, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløpsvann.